XILIUM


We aim to empower businesses of all sizes to efficiently manage and distribute their product information across multiple channels, reducing errors, and increasing sales.

Our software will simplify the process of capturing and maintaining accurate product information from various sources, such as suppliers, manufacturers, and internal databases. It will automatically convert and format the information to fit the requirements of each sales channel, ensuring that the information is consistent and up-to-date across all platforms.

OUR CONTACTS


Horsensvej 584 7120 Vejle Denmark

(+45) 7070 7005

OPTIN INFO

Home / OPTIN INFO

1. Formål med Dataindsamling

Vi indsamler dine oplysninger for at kunne sende dig den guide, du har bedt om, samt for at kunne tilbyde dig relevante opdateringer, nyheder og markedsføringsmateriale fra Xilium. Dine oplysninger vil også blive brugt til at forbedre vores tjenester og personalisere vores kommunikation med dig.

2. Typer af Indsamlede Data

De data, vi indsamler, kan omfatte:

 • Dit navn
 • Din emailadresse
 • Navnet på din virksomhed

3. Opbevaring og Sikkerhed

Vi opbevarer dine oplysninger på sikre servere, og vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring. Dine data vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene beskrevet her, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

4. Brug af Dine Data

Dine data vil blive brugt til følgende formål:

 • Udsendelse af den efterspurgte guide.
 • Løbende opdateringer og forbedringer af guideindholdet.
 • Udsendelse af markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve og tilbud fra Xilium.
 • Intern analyse og forskning for at forbedre vores produkter og tjenester.

5. Deling med Tredjeparter

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre det er nødvendigt for at opfylde lovmæssige krav eller for at beskytte vores juridiske rettigheder.

6. Ret til Afmelding

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores kommunikation. Hver email, vi sender til dig, vil indeholde et link, hvor du kan afmelde dig. Alternativt kan du kontakte os direkte for at blive fjernet fra vores mailingliste.

7. Dine Rettigheder

Du har ret til at:

 • Anmode om adgang til de personlige data, vi har om dig.
 • Få dine data rettet eller opdateret, hvis de er unøjagtige eller forældede.
 • Anmode om sletning af dine data under visse omstændigheder.
 • Begrænse eller indvende imod behandlingen af dine data.

8. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine data, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os på:

 • Email:  dpo@xilium.com
 • Adresse: Horsensvej 584, 7120 Vejle, Danmark
 • Databeskyttelsesrådgiver: Joachim Sønderborg Mathiassen

9. Privatlivspolitik

For flere detaljer om, hvordan vi håndterer dine personlige data, kan du læse vores fulde Privatlivspolitik.

10. Lovgivningsmæssig Overholdelse

Vi overholder alle gældende databeskyttelseslove, herunder EU's Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR). Vi forpligter os til at beskytte dit privatliv og sikre, at dine data bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

11. Klageadgang

Hvis du mener, at vi ikke overholder vores databeskyttelsesforpligtelser, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Se deres hjemmeside for yderligere oplysninger.