XILIUM


We aim to empower businesses of all sizes to efficiently manage and distribute their product information across multiple channels, reducing errors, and increasing sales.

Our software will simplify the process of capturing and maintaining accurate product information from various sources, such as suppliers, manufacturers, and internal databases. It will automatically convert and format the information to fit the requirements of each sales channel, ensuring that the information is consistent and up-to-date across all platforms.

OUR CONTACTS


Horsensvej 584 7120 Vejle Denmark

(+45) 7070 7005

PRODUCENTANSVAR FOR EMBALLAGE

Home / PRODUCENTANSVAR FOR EMBALLAGE

EFFEKTIV & STRUKTURERET EMBALLAGEHÅNDTERING

Bliv klar til at indberette direkte til myndighederne

Xilium er den ideelle løsning for virksomheder, der bliver underlagt det kommende producentansvar for emballage. Med Xilium kan du nemt samle dine emballagedata ét sted, uanset om det er via manuel indtastning, fil-import eller direkte API-integration med jeres andre systemer.

Vores emballage modul er designet til at opfylde de kommende krav, så du slipper for manuel opsummering og indberetning. Systemet rapporterer dine emballagemængder automatisk baseret på de data, du har indsamlet.

Automatisering for Effektivitet

Xilium fokuserer på automatisering, så du undgår tidskrævende manuelt arbejde. Vi samarbejder tæt med vores kunder om integration til deres ERP- eller økonomisystemer, hvilket sikrer, at nødvendige data som produktinformationer og salgstal overføres og behandles uden besvær.

På den måde er jeres indberetning altid klar og korrekt.

XILIUM EMBALLAGEHÅNDTERING

I Tæt Samarbejde med Myndighederne

Fra den 1. juli 2025 vil alle virksomheder, der markedsfører emballage eller emballerede produkter i Danmark, være forpligtet til at indberette deres emballagemængder og -materialer til myndighederne. Xilium gør denne proces enkel og struktureret.

Første Deadline: 31. August 2024. Der er krav om indberetning af forventede mængder for 2024, fordi den nye organisering af håndteringen af emballageaffald skal sættes op. Sørg for, at jeres virksomhed er klar til denne deadline ved at sikre, at alle krav opfyldes korrekt og i tide.

Xilium er klar til at hjælpe.

Start så tidligt som muligt

Xilium anbefaler at starte registreringen af emballagemængder så tidligt som muligt.

EMBALLAGE MODULE

ÅRLIGT
1.500 DKK

0 - 300 PRODUKTER

ÅRLIGT
0 DKK

301 - 2500 PRODUKTER

ÅRLIGT
1.200 DKK

2500+ PRODUKTER

ÅRLIGT
6.000 DKK

ER DIN VIRKSOMHED OMFATTET?

Det primært er den virksomhed, der sætter emballage eller emballerede produkter på markedet, som har producentansvaret, og ikke nødvendigvis den virksomhed, der fremstiller selve emballagen.

Virksomheder, der er omfattet af producentansvaret, kan inddeles i tre hovedkategorier:

Fabrikant: For eksempel en producent af møbler, der emballeres. En producent af emballage. 

Distributør: For eksempel en virksomhed, der sætter emballage eller emballerede produkter på det danske marked.

Importør: For eksempel en importør af brugskunst, der sælges både til detailhandelen og/eller private.

 

FABRIKANT

Fabrikant

En fabrikant er enhver virksomhed, der fremstiller emballage eller påfyldt emballage, får det udformet eller fremstillet under sit eget navn eller varemærke, eller leverer emballage til mikrovirksomheder under eget navn eller varemærke.

DISTRIBUTØR

Distributør

En distributør er enhver virksomhed i forsyningskæden, som ikke er hverken fabrikant eller importør, og som tilgængeliggør emballage eller påfyldt emballage på det danske marked.

Hvis du eksempelvis modtager varer fra et andet EU-land, passer din rolle som distributør i forsyningskæden, da din virksomhed tilgængeliggør emballerede produkter på det danske marked.

IMPORTØR

Importør

Enhver virksomhed, som er etableret i EU og tilgængeliggør emballage eller påfyldt emballage fra et tredjeland på EU’s marked.

BAGATELGRÆNSEN

Der er indlagt en bagatelgrænse på 8 tons emballage om året.

Det er først og fremmest vigtigt at understrege, at bagatelgrænsen ikke fritager nogle virksomheder for at være omfattet af producentansvaret.

Bagatelgrænsen gør det dog i nogle henseender nemmere at håndtere producentansvaret for emballage, da der skal indberettes færre oplysninger om emballagen og virksomheden bliver pålagt færre administrative gebyrer.

Du skal dog stadig betale for de omkostninger, der er forbundet med indsamling og behandling af emballage svarende til de mængder, du sætter på det danske marked i form af emballerede produkter.

Det gebyr du betaler under bagatelgrænsen, vil være et ”flat fee” – en gennemsnitspris pr. ton emballage, der sættes på markedet. 

SÆRLIGT FOR MIKROVIRKSOMHEDER

Mikrovirksomheder er defineret som virksomheder med under 10 ansatte og en årlig omsætning på under 15 mio. kr.

Hvis I er en mikrovirksomhed og får produceret transport-, genbrugs-, service- og primæremballager med eller uden eget navn eller varemærke, tilfalder producentansvaret fremstilleren af emballagen, hvis denne er etableret i Danmark.

Importerer I derimod emballager eller produkter i emballager fra udlandet, vil I som mikrovirksomhed få ansvaret for emballagen uanset om det importeres fra et EU-land eller trejdeland.